วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 8 ก.ค. 2562  อ : 9 ก.ค. 2562  พ : 10 ก.ค. 2562  ฤ : 11 ก.ค. 2562  ศ : 12 ก.ค. 2562  จ : 15 ก.ค. 2562  อ : 16 ก.ค. 2562  พ : 17 ก.ค. 2562  ฤ : 18 ก.ค. 2562  ศ : 19 ก.ค. 2562  จ : 22 ก.ค. 2562  อ : 23 ก.ค. 2562  พ : 24 ก.ค. 2562  ฤ : 25 ก.ค. 2562  ศ : 26 ก.ค. 2562  จ : 29 ก.ค. 2562  อ : 30 ก.ค. 2562  พ : 31 ก.ค. 2562  ฤ : 1 ส.ค. 2562  ศ : 2 ส.ค. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
111111111111111111112010020 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
01111111101111111001168020 
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
1d11111111111111100117.58820 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
01111111101111111101178520 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
11111111111111111011199520 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
1d10111110111111000114.57320 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
111111111111111111112010020 
86221280008