วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรุณ  ชุมอาจ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
x00000000000000xx0000-17 
26121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
x00000000000000xx0000-17 
36121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
x00000000000000xx0000-17 
46121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
x00000000000000xx0000-17 
56121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
x00000000000100xx0001617!
66121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
x00000000000100xx0001617!
76121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
x01100100100110xx00174117!
86121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
x01100100100110xx00174117!
96121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
x01011110101110xx001105917 
106121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
x01011110101110xx001105917 
116121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
x10111101110101xx000105917 
126121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
x10111101110101xx000105917 
136121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
x11101100100110xx00195317 
146121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
x11101100100110xx00195317 
156121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
x11101100100110xx00195317 
166121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
x11101100100110xx00195317 
176121050029
นายสหพลศิริพันธ์
x11111011110111xx011148217 
186121050029
นายสหพลศิริพันธ์
x11111011110111xx011148217 
196121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
x10110011110110xx011116517 
206121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
x10110011110110xx011116517 
216121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
x00000000000000xx0000-17 
226121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
x00000000000000xx0000-17 
236121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
x10000000000000xx0001617!
246121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
x10000000000000xx0001617!
256121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
x10000101100010xx00052917!
266121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
x10000101100010xx00052917!
276121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
x11111101100011xx011127117 
286121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
x11111101100011xx011127117 
296121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
x10001000000000xx00021217!
306121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
x10001000000000xx00021217!
316121050038
นายอาทรยืนมั่น
x11111111110111xx011158817 
326121050038
นายอาทรยืนมั่น
x11111111110111xx011158817 
336121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
x11100100000000xx00152917!
346121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
x11100100000000xx00152917!
356121050040
นายเมธาอินทร์สุข
x00000000000000xx0000-17 
366121050040
นายเมธาอินทร์สุข
x00000000000000xx0000-17 
376121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
x00000000000000xx0000-17 
386121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
x00000000000000xx0000-17 
39ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
x00000000000000xx0000-17 
40ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 32.65
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 46.64
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (32.65 + 46.64)/2 =ร้อยละ 39.65
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    12 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     20 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ2 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   12 คน
 :ได้แก่  1     6121050010 นางสาวธนิตา  จันทร์เพ็ญ
 2     6121050010 นางสาวธนิตา  จันทร์เพ็ญ
 3     6121050022 นายศราวุฒิ  ผุยพรม
 4     6121050022 นายศราวุฒิ  ผุยพรม
 5     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 6     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 7     6121050040 นายเมธา  อินทร์สุข
 8     6121050040 นายเมธา  อินทร์สุข
 9     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 10     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 11     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย
 12     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     6121050023 นางสาวศศิภรณ์ นาคูณ
 2     6121050023 นางสาวศศิภรณ์ นาคูณ
 3     6121050024 นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมราช
 4     6121050024 นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมราช
 5     6121050034 นางสาวสุลัดดา หาแก้ว
 6     6121050034 นางสาวสุลัดดา หาแก้ว
 7     6121050035 นางสาวอภิญญา เรืออาจ
 8     6121050035 นางสาวอภิญญา เรืออาจ
 9     6121050037 นายอัษฏาวุฒิ คูณเสนา
 10     6121050037 นายอัษฏาวุฒิ คูณเสนา
 11     6121050039 นายเจมี่ เชสเตอร์
 12     6121050039 นายเจมี่ เชสเตอร์