วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรุณ  ชุมอาจ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
1110111110111xx01x01137617 
26121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
1110111110111xx01x01137617 
36121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
0000000000000xx00x000-17 
46121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
0000000000000xx00x000-17 
56121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
0010101111101xx01x0095317 
66121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
0010101111101xx01x0095317 
76121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
1011100000011xx11x0195317 
86121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
1011100000011xx11x0195317 
96121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
0100101000101xx01x0063517!
106121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
0100101000101xx01x0063517!
116121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
0100111111111xx01x11137617 
126121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
0100111111111xx01x11137617 
136121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
1101000000000xx11x0163517!
146121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
1101000000000xx11x0163517!
156121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
1111100000011xx11x01105917 
166121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
1111100000011xx11x01105917 
176121050029
นายสหพลศิริพันธ์
1011111111111xx11x11169417 
186121050029
นายสหพลศิริพันธ์
1011111111111xx11x11169417 
196121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
1011100000001xx11x0184717!
206121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
1011100000001xx11x0184717!
216121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
0000000000000xx00x000-17 
226121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
0000000000000xx00x000-17 
236121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
1000100110000xx11x0174117!
246121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
1000100110000xx11x0174117!
256121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
1110111110011xx11x11148217 
266121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
1110111110011xx11x11148217 
276121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
1111111111110xx11x11169417 
286121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
1111111111110xx11x11169417 
296121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
1000100010000xx01x0152917!
306121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
1000100010000xx01x0152917!
316121050038
นายอาทรยืนมั่น
1011111111111xx11x11169417 
326121050038
นายอาทรยืนมั่น
1011111111111xx11x11169417 
336121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
0001000000000xx11x0031817!
346121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
0001000000000xx11x0031817!
356121050040
นายเมธาอินทร์สุข
0000000000000xx00x000-17 
366121050040
นายเมธาอินทร์สุข
0000000000000xx00x000-17 
376121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
0000000000000xx00x000-17 
386121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
0000000000000xx00x000-17 
39ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
0000000000000xx00x000-17 
40ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
0000000000000xx00x000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 44.41
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 59.22
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (44.41 + 59.22)/2 =ร้อยละ 51.82
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    10 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     18 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   10 คน
 :ได้แก่  1     6121050022 นายศราวุฒิ  ผุยพรม
 2     6121050022 นายศราวุฒิ  ผุยพรม
 3     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 4     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 5     6121050040 นายเมธา  อินทร์สุข
 6     6121050040 นายเมธา  อินทร์สุข
 7     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 8     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 9     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย
 10     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     6121050025 นายศาสตรา วงค์พันธ์
 2     6121050025 นายศาสตรา วงค์พันธ์
 3     6121050027 นายศิริชัย สีสาสีมา
 4     6121050027 นายศิริชัย สีสาสีมา
 5     6121050030 นายสุคารินทร์ เสาขวัญ
 6     6121050030 นายสุคารินทร์ เสาขวัญ
 7     6121050034 นางสาวสุลัดดา หาแก้ว
 8     6121050034 นางสาวสุลัดดา หาแก้ว
 9     6121050037 นายอัษฏาวุฒิ คูณเสนา
 10     6121050037 นายอัษฏาวุฒิ คูณเสนา
 11     6121050039 นายเจมี่ เชสเตอร์
 12     6121050039 นายเจมี่ เชสเตอร์