วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรุณ  ชุมอาจ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
000000000000000000000-20 
26121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
000000000000000000000-20 
36121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
0011111111100000000094520!
46121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
0011111111100000000094520!
56121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
11111111111111101001178520 
66121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
11111111111111101001178520 
76121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
000000000000000000000-20 
86121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
000000000000000000000-20 
96121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
11111111111111111001189020 
106121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
11111111111111111001189020 
116121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
00111111111111111101178520 
126121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
00111111111111111101178520 
136121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
11111111111111111110199520 
146121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
11111111111111111110199520 
156121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
111111111111111111112010020 
166121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
111111111111111111112010020 
176121050029
นายสหพลศิริพันธ์
111111111111111111112010020 
186121050029
นายสหพลศิริพันธ์
111111111111111111112010020 
196121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
111111111111111111112010020 
206121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
111111111111111111112010020 
216121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
000000000000000000000-20 
226121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
000000000000000000000-20 
236121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
0000001111100100000063020!
246121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
0000001111100100000063020!
256121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
0100010000000000000021020!
266121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
0100010000000000000021020!
276121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
111111111111111111112010020 
286121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
111111111111111111112010020 
296121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
00000111111111111001136520 
306121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
00000111111111111001136520 
316121050038
นายอาทรยืนมั่น
111111111111111111112010020 
326121050038
นายอาทรยืนมั่น
111111111111111111112010020 
336121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
11001111011001000001105020 
346121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
11001111011001000001105020 
356121050040
นายเมธาอินทร์สุข
0000001101100100000163020!
366121050040
นายเมธาอินทร์สุข
0000001101100100000163020!
376121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
000000000000000000000-20 
386121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
000000000000000000000-20 
39ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
000000000000000000000-20 
40ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 54.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 72.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (54.25 + 72.33)/2 =ร้อยละ 63.29
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    10 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    20 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   10 คน
 :ได้แก่  1     6121050010 นางสาวธนิตา  จันทร์เพ็ญ
 2     6121050010 นางสาวธนิตา  จันทร์เพ็ญ
 3     6121050024 นายศักดิ์สิทธิ์  ธรรมราช
 4     6121050024 นายศักดิ์สิทธิ์  ธรรมราช
 5     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 6     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 7     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 8     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 9     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย
 10     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6121050022 นายศราวุฒิ ผุยพรม
 2     6121050022 นายศราวุฒิ ผุยพรม
 3     6121050034 นางสาวสุลัดดา หาแก้ว
 4     6121050034 นางสาวสุลัดดา หาแก้ว
 5     6121050035 นางสาวอภิญญา เรืออาจ
 6     6121050035 นางสาวอภิญญา เรืออาจ
 7     6121050040 นายเมธา อินทร์สุข
 8     6121050040 นายเมธา อินทร์สุข