วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเรวัตร  สำราญรื่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121020029
นายพิทักษ์ธรรมบุญทอ
x00000000000000xx0000-17 
26121020030
นายพีรภัทรเกษมณี
x11110000000110xx00174117!
36121020031
นายวรุตชัยเหนือ
x10110011111100xx101116517 
46121020032
นายวรเชษฐพลใบ
x1100010001111dxx0119.55617 
56121020033
นายวัชระรองสำลี
x11110011111100xx101127117 
66121020034
นายวัชรเกียรติผลสอน
x00000000000000xx0000-17 
76121020035
นายวิระนัยดุมแก้ว
x11111111110101xx101148217 
86121020036
นายวีระกาญจน์คำล้าน
x11110111111110xx011148217 
96121020038
นายศตวรรษจันใหญ่
x11111011011100xx010116517 
106121020039
นายศราวุฒิโพธิยา
x11111011111111xx111169417 
116121020040
นายศักดินนท์อานนท์
x00101000000010xx00031817!
126121020041
นางสาวศุภชัยขันคำ
x11111110001110xx011127117 
136121020042
นายศุภชัยว่องไว
x10110011111100xx101116517 
146121020043
นายสันติสุขด้วงธูป
x11111100100111xx010116517 
156121020044
นายสิรภัทรทองเทพ
x11111101111111xx111169417 
166121020045
นายสุทธิพลต้นคำ
x11100101010110xx011105917 
176121020047
นายอภิชัยธงศรี
x01110011111111xx010127117 
186121020048
นายอาทิตย์นาคำ
x11110110100010xx00084717!
196121020049
นายอิทธิพลศรีพงษ์
x01110111011111xx001127117 
206121020050
นายเจริญสุขลมดี
x11001101100001xx01084717!
216121020051
นายเอกชัยอภิบาล
x111101111000d0xx01110.56217 
226121020052
นายเอกรินทร์วงษุณา
x00111101011011xx111127117 
236121020053
นายไพฑูรย์หลักทอง
x00000000000000xx0000-17 
246121020054
นายไมตรีท้าวมา
x00100000000000xx0001617!
256121020055
นายไมตรีโฉมผา
x11100011111100xx001105917 
266121020056
นายอัศวินคงมาก
x11111010010100xx110105917 
276121020057
นายชญานนท์แสนทวีสุข
x11110111100110xx010116517 
286121020058
นายนทีต้นสิน
x10110011100111xx100105917 
296121020059
นายยิ่งเจริญสิงหาสา
x00000000000000xx0011617!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 53.35
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 59.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (53.35 + 59.5)/2 =ร้อยละ 56.43
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    3 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     11 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   3 คน
 :ได้แก่  1     6121020029 นายพิทักษ์ธรรม  บุญทอ
 2     6121020034 นายวัชรเกียรติ  ผลสอน
 3     6121020053 นายไพฑูรย์  หลักทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6121020030 นายพีรภัทร เกษมณี
 2     6121020040 นายศักดินนท์ อานนท์
 3     6121020048 นายอาทิตย์ นาคำ
 4     6121020050 นายเจริญสุข ลมดี
 5     6121020054 นายไมตรี ท้าวมา
 6     6121020059 นายยิ่งเจริญ สิงหาสา